Witamy na
Materiałybudowlane.pl Materiały budowlane - zwrot VAT

Zwrot VAT za materiały budowlane przysługuje osobom fizycznym (podatnikom). Stanowi on zwrot części podatku, który wlicza się w ceny materiałów budowlanych. Na każdy z tych materiałów, które zostały określone w specjalnym wykazie, ogłoszonym przez Ministra Transportu i Budownictwa, podatnik musi posiadać fakturę, wystawioną od 1 maja 2004 roku.

Za co zwracają

Zwrot dotyczy materiałów wykorzystanych do: budowy budynku mieszkalnego, jego przebudowy lub nadbudowy, w wyniku których powstał nowy lokal mieszkalny, a również remontu mieszkania czy domu. Przy remoncie mieszkania, podatnik jest uprawniony do zwrotu VAT za materiały, które posłużyły mu do określonych „przeróbek”. Są to materiały, które posłużyły do wykonania: instalacji (m.in. sanitarnych, elektrycznych, alarmowych, grzewczych), powłok malarskich, podłóg i posadzek, ścian (ścianki działowe, sufity, tynki), drzwi, itd. Z kolei podatnik, który chce otrzymać zwrot podatku za budowę lub remont budynku mieszkalnego, otrzyma go za materiały wykorzystane przy: budowie/remoncie: konstrukcji, fundanetów, elewacji, instalacji (m.in. sanitarnych, elektrycznych, alarmowych, grzewczych), przebudowa funkcjonalności budynku, itd.

Warto wiedzieć

Należy pamiętać, że zwrot VAT nie dotyczy robocizny, nawet jeśli jest ona wliczona do faktury. Zwrot otrzymamy tylko za materiały, które są uwzględnione w wykazach sporządzonych przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa. Warto również zwrócić uwagę na to, że osoba fizyczna, która przebywa w związku małżeńskim, otrzymuje zwrot łączny, razem ze swoim małżonkiem. Prawo do zwrotu obowiązuje wyłącznie wtedy, jeśli podatnik dysponuje nieruchomością, która poddawana była remontowi/byłą budowana. Musi również, w tym drugim przypadku, posiadać pozwolenie na budowę czy przebudowę.

Jak to się robi

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć odpowiedni wniosek. Termin sładania wniosku nie jest ustalony - można go złożyć w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że można to zrobić tylko raz na rok. Wniosek powinien zawierać przede wszystkim dane adresowe podatnika (małżonków), a również numer identyfikacji podatkowej. Podatnik musi również określić wydatki, jakie zostały poniesione, wykaz faktur (oraz same faktury), określenie kroty zwrotu, a również sposobu jej przekazania (numer konta podatnika, małżonków). Dodatkowo, do wniosku powinien zostać dołączone pozwolenie na budowę (lub, w przypadku remontu - potwierdzenie własności, statusu prawnego wnioskodawcy), a również dokumnetację określającą stan inwestycji. Nie można też zapomnieć o własnoręcznym podpisie! W przpadku małżeństwa, podpisują się obydwie osoby!
W Serwicie
Kiedy wypłata? Decyzja o wypłacie zwrotu zostaje podjęta w czasie 6 miesięcy, od złożenia wniosku. Po wydaniu decyzji, urząd ma obowiązek wypłacić pełną kwotę zwrotu VAT w terminie 25 dni od doręczenia decyzji wnioskodawcy. Jeśli zwrot nie został wypłacony w terminie (z winu urzędu), kwota podlega oprocentowaniu.
O firmie
©copyrights @ 2010 NETSTEL Software. All Rights Reserved
Template By: buytemplates.net